Podmienky o ochrane osobných údajov

Súhlasím, aby moje osobné údaje boli zaznamenané v databáze spoločnosti Salyway s.r.o. (ďalej ako „Spoločnosť“), s úradným sídlom Popradská 64/A, 04011 Košice, a spracované Spoločnosťou a jej pobočkami (spolu ako „Spoločnosti“) na účely poskytnutia služieb v oblasti náboru zamestnancov v súlade so zákonom “Ochrana osobných údajov č. 122/2013 Z. z.” o ochrane osobných údajov. Potvrdzujem, že moje osobné údaje sú zverejnené dobrovoľne a som oprávnený mať k nim kedykoľvek prístup, meniť ich a dopĺňať. Ďalej súhlasím, že Spoločnosť smie spracovať moje osobné údaje na marketingové a štatistické účely.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.