ROBOTNÍCKE POZÍCIE

Naše pracovné pozície sú určené pre pracovníkov z Ukrajiny, preto neuverejnujeme slovenksú verziu inzerátov.
Prosím prepnite si prosím jazyk na ukrajinčinu a pokračujte.